Zadłużona osoba obroni się przed agresywnym windykatorem

Firma windykacyjna nie jest organem egzekucyjnym i nie powinna wyręczać komornika w ściąganiu należności z majątku dłużnika. Nie może też straszyć dłużnika wpisem na czarną listę dłużników ani nękać go telefonicznie.


brak podanego kodu w bazie