Nakazy zapłaty bez klauzuli wykonalności

Nie ma potrzeby nadawania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty wydawanym w postępowaniu upominawczym. Obejmują one bowiem z reguły roszczenia bezsporne.


brak podanego kodu w bazie